Säljaren samlar endast in och lagrar de mest nödvändiga personuppgifterna för att säljaren ska kunna genomföra sina avtal mot kunden om inte kunden lämnat samtycke om annat. Uppgifterna som lagras i samband med ett köp är namn, kontaktuppgifter, leveransuppgifter och inköpsuppgifter. Köparens personuppgifter lämnas endast ut till nödvändiga tredje part som betalningslösningen samt fraktlösningen för att betalning och leverans ska kunna ske. För mer information om hur tredje part behandlar personuppgifter hänvisas köpare till respektive företags personuppgiftspolicy. Säljaren delar inte med sig av personuppgifter till någon annan part än de nödvändiga.

Andra personuppgifter som inte är nödvändiga för köp kan endast lagras av säljaren om köparen medgivit samtycke. Säljaren är då skyldig att vara transparent gentemot köparen av vilket syfte personuppgifterna lagras och vilka som kommer ha tillgång till dem. Köparen kan exempelvis medge samtycke genom att klicka i rutan för medgivande vid registrering av konto eller vid köp av varor.

Säljaren ansvarar att kunna delge köparen vad personuppgifterna används till vid förfrågan och även också stå till tjänst vid begäran om radering eller förändring av lagrade personuppgifter.